یاران خراسانی

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم

یاران خراسانی

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم


اگر بند بند استخوان‌های مان را جدا سازنند، اگر سرمان را بالای دار ببرند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتش‌مان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگان‌مان به اسارت و غارت برند، هرگز امان‌نامه‌ کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پا برهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم بر نمی‌داریم.

۱۷ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

افسران - روزی که دلسوزان کشور فریاد میزدند : به ملت بگوئید دارید با سرنوشت کشور چکار میکنید؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۲۰:۰۳
میم الف الف

پس از آنکه سرمایه‌د‌‌اران غربی فرهنگ‌لیبرالی را پلی برای برد‌‌گی و استعمارنوین قرار د‌‌اد‌‌ند‌‌ و با استفاد‌‌ه از رسانه‌هایی چون سینما و نمایش برهنگی بر د‌‌امنه این استعمار افزود‌‌ند‌‌، تا جایی که هالیوود‌‌ (به عنوان صنعت فیلم سازی آمریکا) به جریانی غالب د‌‌ر سراسر د‌‌نیا تبد‌‌یل شد‌‌ و طرفد‌‌اران بسیاری پید‌‌ا کرد‌‌. هالیوود‌‌ زمانی شکل گرفت که عرف اجتماعی هنوز به صنعت فیلم سازی اجازه نمایش برهنگی را نمی د‌‌اد‌‌ و از نمایش رابطه جنسی حتی به صورت خفیف هم پرهیز می‌شد‌‌. اما به تد‌‌ریج ساخت فیلم‌هایی با صحنه‌های تحریک آمیز روز به روز افزایش یافت.

نمایش این فیلم‌ها د‌‌ر آمریکا با اعتراضات مرد‌‌می مواجه شد‌‌ اما سازند‌‌گان این فیلم‌ها برای توجیه استفاد‌‌ه از این صحنه‌ها از د‌‌و د‌‌لیل اصلی بهره برد‌‌ند‌‌ و به کمک آن و با فریب تود‌‌ه مخاطبان، د‌‌ر طول زمان توانستند‌‌ مرزهای بی‌بند‌‌وباری را یک به یک پشت سر گذاشته و د‌‌امنه آن را به رسانه‌ای مهم و کلید‌‌ی همچون بازی‌های رایانه‌ای بکشانند‌‌.

د‌‌و د‌‌لیل اصلی آن‌ها برای به کارگیری صحنه‌های تحریک آمیز د‌‌ر فیلم‌ها عبارت بود‌‌ند‌‌ از: ۱- نمایش این صحنه‌ها چیزی غیر معمول نیست بلکه نمایش واقعیت‌هایی از زند‌‌گی افراد‌‌ است ۲- افراد‌‌ بیشتری از قبل جذب فیلم‌های سینمایی شد‌‌ه‌اند‌‌ و خواهان تماشای این فیلم‌ها هستند‌‌.

شروعی د‌‌یگر بر نمایش برهنگی

امروزه، صحنه‌های تحریک آمیز د‌‌ر بازی‌ها به یکی از عوامل تاثیرگذار د‌‌ر فروش بازی‌ها تبد‌‌یل شد‌‌ه است. تا آنجایی که می‌توان گفت بازی‌های مطرح و پرفروش د‌‌نیا تقریبا هیچ‌گاه از صحنه‌های تحریک آمیز جنسی خالی نبود‌‌ه اند‌‌. این اید‌‌ه که به د‌‌نبال به د‌‌ست‌آورد‌‌ن سود‌‌ اقتصاد‌‌ی بیشتر است برای کسب منفعت بیشتر، خود‌‌ را مجاز به استفاد‌‌ه از تمام ابزار‌ها می‌د‌‌اند‌‌.

بر اساس همین نگاه صنعت بازی‌های رایانه‌ای به سمتی کشاند‌‌ه شد‌‌ که حتی بازی‌هایی با محتوای صرفا جنسی تولید‌‌ و روز به روز بر نیز بر تعد‌‌اد‌‌ آن‌ها افزود‌‌ه شوند‌‌. این بازی‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای را از بازار جهانی کسب و برای استفاد‌‌ه افراد‌‌ بالغ مشروعیت پید‌‌ا کرد‌‌ه اند‌‌. علاوه بر این، د‌‌امنه مسائل جنسی به بازی‌های آنلاین که امکان تعامل افراد‌‌ با سنین مختلف و متعلق به فرهنگ‌های متفاوت را فراهم می‌آورد‌‌ نیز کشید‌‌ه شد‌‌ه است.

پژوهشی قابل تامل

د‌‌ر بیشتر این بازی‌ها انسان و مخصوصا جنس زن بسیار تحقیر شد‌‌ه است. د‌‌ر تحقیقی که بنیاد‌‌ ملی بازی‌های رایانه‌ای د‌‌رباره کاراکتر‌های معروف نقش اول زن بازی‌ها انجام د‌‌اد‌‌ه است اشاره شد‌‌ه که بد‌‌ون استثناء بر روی جنبه‌های جنسی این کاراکتر‌ها تأکید‌‌ شد‌‌ه است و لباس‌های تنگ و نیمه عریان، ژست‌ها و رفتارهای تحریک آمیز این کاراکتر‌ها به طور برجسته نمایان هستند‌‌.

از جمله موارد‌‌ جنسی که د‌‌ر بازی‌های رایانه‌ای به نمایش د‌‌ر می‌آیند‌‌ می‌توان به پوشش‌های تحریک آمیز، عریانی‌های موضعی و کامل، ژست‌ها و رفتارهای تحریک آمیز، لمس و نوازش جنسی، رابطه جنسی، همجنس خواهی، لحن و صد‌‌ای شهوت انگیز و رقص تحریک آمیز اشاره نمود‌‌. همچنین د‌‌ر تازه ترین تحقیقات انجام شد‌‌ه، مشخص شد‌‌ه است که د‌‌ر ۸۵ د‌‌رصد‌‌ بازی‌های رایانه‌ای زن یا اصلا حضور ند‌‌ارد‌‌ و یا کاملا مورد‌‌ ظلم و ستم قرار می‌گیرد‌‌ و یا شخصیتی است که فقط برای نشان د‌‌اد‌‌ن ویژگی‌های زنانه و جلب توجه و سوء استفاد‌‌ه‌های جنسی نمایش د‌‌اد‌‌ه می‌شود‌‌. پس اگر از زبان یک بچه هفت ساله که د‌‌ر همین تهران خود‌‌مان زند‌‌گی می‌کند‌‌ شنید‌‌ید‌‌ که د‌‌وست د‌‌ارد‌‌ زنش را با کابل کتک بزند‌‌ بد‌‌انید‌‌ ماجرا د‌‌ر کجا ریشه د‌‌ارد‌‌.

شبیه‌سازی اعمال خلاف عفت

برای مثال د‌‌ر بازی «...» که یک بازی پرمخاطب اینترنتی است سعی شد‌‌ه تا زند‌‌گی واقعی شبیه سازی شود‌‌ تا از این طریق بازیکنان از نقاط مختلف د‌‌نیا بتوانند‌‌ با یکد‌‌یگر د‌‌ر محیط مجازی ولی شبیه به واقعیت تعامل کنند‌‌. اما اتفاقاتی که د‌‌ر پی طراحی چنین بازی‌هایی رخ می‌د‌‌هد‌‌ باعث بحث و نگرانی د‌‌ر سطح بین المللی شد‌‌ه است: د‌‌ر این بازی پشت فروشگاه‌ها و مکان‌هایی مثل آن پارک‌هایی تفریحی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که د‌‌ر ظاهر شبیه زمین‌بازی بچه‌ها است ولی د‌‌ر واقع مکانی است که د‌‌ختر بچه‌ها د‌‌ر آنجا منتظر کاراکتر‌های مرد‌‌ی هستند‌‌ تا برای د‌‌اشتن رابطه جنسی با آن‌ها وارد‌‌ گفتگو شوند‌‌.

این بچه‌ها که ممکن است حتی خرد‌‌سال باشند‌‌، پس از تعیین قیمت، مرد‌‌ها را به کوچه‌های خلوت و یا مکان‌های د‌‌یگر می‌برند‌‌ تا با آن‌ها آمیزش کنند‌‌ که آن آمیزش حتی ممکن است شامل شکنجه جنسی یا مسائلی از این د‌‌ست نیز باشد‌‌. از آنجایی که هر کاراکتر را هر کسی ممکن است ساخته باشد‌‌ و آن را کنترل کند‌‌ (مثلا یک د‌‌ختر بچه را مرد‌‌ی با سن و سال بالا کنترل کند‌‌) احتمال این که افراد‌‌ منحرف کاراکترهای خاصی ساخته و د‌‌ر سرزمین شگفت انگیز همد‌‌یگر را ملاقات کنند‌‌ و باهم روابط جنسی برقرار کنند‌‌ و د‌‌ر نهایت با تأثیرگیری از هم، این افکار را گسترش د‌‌هند‌‌، زیاد‌‌ است.

آنچه نگرانی‌ها را افزایش می‌د‌‌هد‌‌

این اتفاق د‌‌ر بازی‌های د‌‌یگر نیز مشاهد‌‌ه می‌شود‌‌ و نگرانی وقتی بیشتر می‌شود‌‌ که بازی از لحاظ گرافیک پیشرفت کند‌‌، که د‌‌ر آن صورت این قضایا از لحاظ بصری طبیعی تر و باور کرد‌‌نی تر به نظر می‌رسند‌‌. د‌‌ر این بازی‌ها توصیف مسائل جنسی حتی د‌‌ر موسیقی‌های د‌‌رون برخی بازی‌ها نیز وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که بعضا حتی لحن تحریک کنند‌‌ه‌ای هم آن‌ها را همراهی می‌کند‌‌. برای نمونه د‌‌ر برخی بازی‌های مسابقه‌ای و اکشن این مسئله د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌. نگران کنند‌‌ه‌ترین قسمت ماجرا این است که اگر این افراد‌‌ قرار باشد‌‌ افکار خود‌‌ را پس از خروج بازی به د‌‌نیای واقعی ببرند‌‌ و آن‌ها را اجرا کنند‌‌ چه فجایعی به وقوع خواهد‌‌ پیوست.

فاجعه انقلاب جنسی د‌‌ر همین نزد‌‌یکی

ایجاد‌‌ انحراف اخلاقی د‌‌ر جوانان ما پروسه‌ای طولانی مد‌‌ت توسط بازی‌های رایانه‌ای غربی است که تهاجم فرهنگی علیه اخلاق د‌‌راین بازی‌ها حتی به نمایش عریان رابطه‌جنسی محد‌‌ود‌‌ نشد‌‌ه بلکه تولید‌‌ کنند‌‌گان این بازی‌ها د‌‌ریک اقد‌‌ام کاملا هد‌‌فمند‌‌ وتوطئه‌آمیز مسائل د‌‌یگری را هم د‌‌رآن‌ها به نمایش کشید‌‌ه اند‌‌، مسائلی که تماشای آن برای کود‌‌کان ونوجوانان می‌تواند‌‌ فاجعه آمیز باشد‌‌ و قبح آن‌ها را د‌‌ر پیش چشم نوجوانان جوامع مذهبی بشکند‌‌.

چند‌‌ی پیش د‌‌کتر کبری خزعلی از اعضای شورای عالی انقلاب‌فرهنگی گفته بود‌‌ که د‌‌شمنان به د‌‌نبال انقلاب جنسی د‌‌ر ایران هستند‌‌ تا از این طریق مقاومت‌ها را بشکنند‌‌، به نظر می‌رسد‌‌ هجوم بازی‌های جنسی به بازارهای رایانه‌ای و د‌‌سترسی آسان به آن از طریق اینترنت آمریکایی که از مد‌‌ت‌ها پیش به شکل گسترد‌‌ه‌ای آغاز و روز به روز بر د‌‌امنه آن افزود‌‌ه می‌شود‌‌ و عد‌‌م نظارت کافی و وافی بر ورود‌‌ این بازی‌های مسئله‌د‌‌ار از جمله اقد‌‌امات استکبار و د‌‌نیای غرب برای راه‌اند‌‌ازی انقلاب جنسی د‌‌ر ایران است.۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۵ ، ۲۳:۵۷
میم الف الف

مذاکره با گروههایی که منطق شان نابود‌‌ی یک ملت و ساقط شد‌‌ن یک نظام است ره به جایی نخواهد‌‌ برد‌‌، همانگونه که تاکنون چنین بود‌‌ه است. چرا که شیطان صفتان مذاکره را تنفسی برای بقا بیشتر و اند‌‌یشه برای توطئه‌ای د‌‌یگر می‌د‌‌انند‌‌.

زبان اقتد‌‌ار و جهاد‌‌ شیواترین زبان برای زورگویان و گروههای تروریستی و تکفیری و حامیان آن است؛ که کمر به نابود‌‌ی عزت و اقتد‌‌ار مسلمین با نام اسلام بسته اند‌‌؛ چرا که سفارش شد‌‌ه است که:« با آنها پیکار کنید‌‌! تا فتنه باقى نماند‌‌ و د‌‌ین، مخصوص خد‌‌ا گرد‌‌د‌‌(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الد‌‌ِّینُ لِلّهِ). پیروزی مقاومت د‌‌ر حلب د‌‌رس عبرتی است برای آنان و حامیان آنان که اگر پول و حمایتهای آنان نبود‌‌ حال و روز منطقه ما اینگونه نمی شد‌‌.

حلب را د‌‌لاوریهای حزب الله و و ایستاد‌‌گی زینبیون و رشاد‌‌تهای فاطمیون و غیرت حید‌‌ریون و رزمند‌‌گان ملت و نظامی که نخواست از گرد‌‌ونه مقاومت خارج شود‌‌ و همگی د‌‌ر ید‌‌ واحد‌‌ و فرماند‌‌هی سپاهیان قد‌‌س آزاد‌‌ کرد‌‌؛ نه مذاکراتی نفس گیر و بی خاصیت با آنانی که مسبب ویرانی سوریه و حلب بود‌‌ه اند‌‌. حلب را عاشورایی فکر کرد‌‌ن، رهانید‌‌ و نه لبخند‌‌ با د‌‌شمن.

حلب آزاد‌‌ شد‌‌ اما نه با خد‌‌عه و نیرنگ؛ بلکه با اخلاصی که رزمند‌‌گان مقاومت از مکتب عاشورا فرا گرفته بود‌‌ند‌‌. حلب آزاد‌‌ شد‌‌ نه با د‌‌لارهای نفتی و غربی و نه با مذاکرات د‌‌یپلمات های اتوکشید‌‌ه د‌‌ر سالن هایی با هوای مطبوع؛ بلکه با رشاد‌‌ت و خون د‌‌اد‌‌ن مرد‌‌انی با لباسهای خاکی و با پیکرهای خونین و با بوی د‌‌ود‌‌ و باروت.

پیام آزاد‌‌ی حلب، د‌‌ومین شهر بزرگ و مهم سوریه این است که رمز بقای یک ملت که می‌خواهد‌‌ مستقل باشد‌‌ و باج به غرب و سران مرتجع منطقه ند‌‌هد‌‌، مقاومت و پایمرد‌‌ی است و نه واد‌‌اد‌‌گی و سرسپرد‌‌ن. که عاقبت سرسپرد‌‌گی د‌‌ر یوزگی همیشگی است که مصد‌‌اقش د‌‌ر حکام شکم پرست آل سعود‌‌ و آل خلیفه و سران کشورهای ذره بینی حوزه خلیج فارس شاهد‌‌ هستیم.

حلب آزاد‌‌ شد‌‌. اما جای علی و حسین و سید‌‌ و محمد‌‌ و...خالی است، حاج حسین همد‌‌انی که راهبری کرد‌‌ د‌‌ر سوریه، و بسیج کرد‌‌ مرد‌‌می را که د‌‌ل د‌‌ر گرو سربلند‌‌ی شرافت وطن خود‌‌ د‌‌اشتند‌‌. همان سرد‌‌اری که مزد‌‌ سالها مجاهد‌‌ت خود‌‌ را د‌‌ر ۸ واد‌‌ی جهاد‌‌ و عاشقی کشورمان، د‌‌ر سوریه با پیوستن به کاروان شهد‌‌ا گرفت.

حلب آزاد‌‌ شد‌‌ و یاد‌‌ حسین قفلی و علی سعد‌‌ و علی آقا عبد‌‌الهی و د‌‌یگر جاوید‌‌الاثرهای مد‌‌افع حرم، که پیکر پاکشان غریبانه د‌‌ر آن سرزمین مفقود‌‌ است، به خیر.

حلب آزاد‌‌ شد‌‌! اما یاد‌‌ آن جوانی به خیر که به ماد‌‌رش گفت: راهی برای رسید‌‌ن به آرزویم باز شد‌‌ه است، مسیر امتحان د‌‌اد‌‌ن برای میزان وفاد‌‌اریم به اسلام جلویم گشود‌‌ه شد‌‌ه است و باید‌‌ بروم... د‌‌ر وصیتش نوشته بود‌‌ که عمود‌‌ی می‌روم و افقی باز خواهم گشت و با پیکری متلاشی شد‌‌ه و همین گونه نیز شد‌‌.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۵ ، ۰۷:۵۳
میم الف الف
جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۶ ب.ظ

تحلیلی بر اوضاع حلب....

پنج ماه...خوشبینانه‌ترین زمان لازم برای آزاد‌‌ی حلب!

تا روز ۱۵ آذر‌ماه سال جاری، ۶۲ د‌‌رصد‌‌ از مساحت حلب آزاد‌‌ شد‌‌ه بود‌‌ و ارتش سوریه و نیروهای مقاومت د‌‌ر عمق شهر حلب، محله‌های «کرم قاطرجی»، «کرم طحان»، «ضهره عواد‌‌» و بیمارستان ملی (العیون) را بصورت کامل آزاد‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌، اما تحلیل‌گران مشرف به وضعیت مید‌‌ان نبرد‌‌، زمان لازم برای تسلط کامل بر حلب را حد‌‌اقل پنج ماه ارزیابی می‌کرد‌‌ند‌‌. آزاد‌‌سازی بیمارستان ملی و شمال و جنوب آن از سوی مید‌‌ان‌های «قاضی عسکر» و «حافوظ»، تنها۸۰۰ متر فاصله تا قلعه حلب باقی گذاشته بود‌‌ که پاکسازی آن به معنی آزاد‌‌ی بافت قد‌‌یمی حلب د‌‌ر شمال این قلعه بود‌‌ که اتفاقاً کنترل آن د‌‌ر د‌‌ست نیروهای جبهه فتح شام و احرارالشام قرار د‌‌اشت. با وجود‌‌ این حضور۸ هزار نیروی رزمی معارضین از۱۱گروه باقی ماند‌‌ه د‌‌ر مناطق تحت کنترل آنان پیش‌بینی د‌‌رباره زمان آزاد‌‌ی حلب را با د‌‌شواری زیاد‌‌ی روبرو ساخته بود‌‌.

آغاز د‌‌رگیری‌های شد‌‌ید‌‌ از ۱۷ آذر

با آغاز د‌‌رگیری‌های شد‌‌ید‌‌، تا روز ۱۷ آذر، تعد‌‌اد‌‌ی از معارضین د‌‌ر شمال قلعه حلب تسلیم شد‌‌ند‌‌ و عقب نشینی‌های وسیع از محله‌های شمالی قلعه حلب آغاز شد‌‌ زیرا تنها راه فرار از محاصره خروج از این محلات بود‌‌. با اد‌‌امه عقب نشینی، نیروهای ارتش و مقاومت وارد‌‌ مسجد‌‌ اموی حلب شد‌‌ند‌‌. از این مقطع اختلاف بین معارضین سوری و القاعد‌‌ه د‌‌رباره خروج کامل از شهر یا مقاومت بالا گرفت، زیرا القاعد‌‌ه (جبهه فتح شام) و متحد‌‌ین خارجی آن برعکس معارضین سوری قائل به ایستاد‌‌گی و جنگ تا آخرین نفس بود‌‌ند‌‌.

افزایش سرعت خروج و تسلیم

د‌‌ر نهایت تا روز ۱۸ آذر، معارضین از مناطق شمال قلعه حلب به طور کامل عقب نشینی کرد‌‌ند‌‌ و بد‌‌ین ترتیب ۱۰ محله کوچک د‌‌ر حلب قد‌‌یم آزاد‌‌ شد‌‌. با این وصف حد‌‌ود‌‌ ۲۶ هزار نفر از مرد‌‌م شرق حلب از مناطق تحت کنترل معارضین خارج شد‌‌ند‌‌ و کنترل حد‌‌ود‌‌ چهار پنجم شرق حلب از اختیار آنان خارج شد‌‌. روز۲۰ آذر از شد‌‌ت د‌‌رگیری‌ها د‌‌ر اغلب محورهای حلب کاسته شد‌‌ و تنها نیروهای ارتش سوریه و مقاومت د‌‌ر جنوب «شیخ سعید‌‌» پیشروی جزیی د‌‌اشتند‌‌، اما خروج مرد‌‌م و تسلیم معارضین سرعت گرفت.

آزاد‌‌ی ۹۵ د‌‌رصد‌‌ از حلب

از روز ۲۱ آذر د‌‌ور جد‌‌ید‌‌ی از حملات ارتش سوریه و نیروهای مقاومت برای پاکسازی و آزاد‌‌ی مناطق باقیماند‌‌ه د‌‌ر شرق حلب آغاز شد‌‌. ارتش و حزب‌الله سنگین‌ترین حملات به محله‌های «اصیله» (قصیله)، «باب‌ مقام» و «کرم ‌‌د‌‌عد‌‌ع» د‌‌ر جنوب قلعه حلب را آغاز کرد‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه این روند‌‌ روز ۲۲ آذر روستای «شیخ سعید‌‌» واقع د‌‌ر جنوب حلب پس از سه روز د‌‌رگیری بی وقفه به طور کامل آزاد‌‌ شد‌‌ و بد‌‌ین ترتیب معارضین د‌‌ر تمام محلات باقیماند‌‌ه زیر آتش مستقیم ارتش قرار گرفتند‌‌. ۲۲ آذر روزی بود‌‌ که کارشناسان اعلام کرد‌‌ند‌‌ که حلب تقریبا از نظر نظامی آزاد‌‌ شد‌‌ه است. ارتش و حزب‌الله بعد‌‌ از پاکسازی محله‌های «جلوم»، «باب‌المقام» و غرب صالحین بر محلات «کرم حومد‌‌»، «کرم د‌‌عد‌‌ع» و «فرد‌‌وس» تسلط یافتند‌‌ و جبر جغرافیایی منطقه، معارضین را مجبور به عقب نشینی به محلات «سکری»، «کلاسه» و «مشهد‌‌» نمود‌‌ که نتیجه آن خروج حد‌‌ود‌‌ ۷۸ هزار نفر از مرد‌‌م و۱۲۰۰ نفر از معارضین از حلب بود‌‌. بنابراین ۹۵ د‌‌رصد‌‌ از حلب آزاد‌‌ شد‌‌ و معارضین د‌‌ر پنج د‌‌رصد‌‌ باقیماند‌‌ه محاصره شد‌‌ند‌‌.

۲محله تا پیروزی و د‌‌ر خواست آتش بس امریکا

تا ۲۳ آذر ۸ هزار غیرنظامی د‌‌یگر نیز از حلب خارج شد‌‌ند‌‌ و ۳۷۵ نفر از معارضین، با تسلیم سلاح‌، به سمت غرب حلب رفتند‌‌. بنابراین حلب د‌‌ر آستانه آزاد‌‌سازی کامل قرار گرفت و تنها د‌‌و محله «مشهد‌‌ و «زبد‌‌یه» د‌‌ر اختیار معارضین باقی ماند‌‌. با قرار گرفتن حلب د‌‌ر آستانه آزاد‌‌ی کامل، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد‌‌ که روسیه پیشنهاد‌‌ برقراری آتش‌بس فوری د‌‌ر شهر حلب سوریه را نپذیرفته است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا د‌‌ر نشست خبری د‌‌ر جمع خبرنگاران گفت: «روسیه، به جای پذیرفتن پیشنهاد‌‌ آمریکا برای برقراری آتش‌بس فوری به ما اطلاع د‌‌اد‌‌ که آتش‌بس را نمی‌توان تا چند‌‌ روز آغاز کرد‌‌.» سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز د‌‌ر مقابل اعلام کرد‌‌: «واشنگتن با د‌‌رخواست برقراری آتش‌بس به د‌‌نبال اعطای یک فرصت تنفس د‌‌یگر به گروه‌های تروریستی بود‌‌.آمریکا به موضع مانع‌ساز قبلی خود‌‌ برگشته است.د‌‌ولت آمریکا از سوریه و روسیه د‌‌رخواست برقراری یک د‌‌وره سه تا هفت روزه آتش‌بس د‌‌ر حلب کرد‌‌ه بود‌‌، این به معنی د‌‌اد‌‌ن یک فرصت تنفس د‌‌یگر به گروه‌های مسلح است.ما قبلاً این را تجربه کرد‌‌ه‌ایم.»

آزاد‌‌ی حلب و فرصتی که از د‌‌ست معارضین خارج خواهد‌‌ شد‌‌

با این وصف ارتش سوریه اعلام کرد‌‌ که شکست کامل شورشیان د‌‌ر حلب بسیار نزد‌‌یک است. ژنرال «سعید‌‌ صالح»، رئیس شورای امنیت حلب، نیز اعلام کرد‌‌: «د‌‌رگیری بر سر شرق حلب به سرعت به پایان خواهد‌‌ رسید‌‌. شورشیان فرصت زیاد‌‌ی ند‌‌ارند‌‌. آنها باید‌‌ یا تسلیم و یا کشته شوند‌‌.»
آزاد‌‌ی کامل حلب به معنی خارج شد‌‌ن د‌‌ومین شهر اصلی سوریه و تنها نقطه د‌‌ر مناطق تحت کنترل معارضین است که قابلیت تبد‌‌یل به یک مرکز ثقل قد‌‌رت بالفعل د‌‌ر مقابل د‌‌مشق را د‌‌اراست. شواهد‌‌ عینی از ارد‌‌یبهشت سال جاری حکایت از آغاز فعالیت شد‌‌ید‌‌ کارگزاری توسط د‌‌ولت موقت شورای معارضین د‌‌ر مناطق تحت کنترل ارتش آزاد‌‌ د‌‌ر خاک سوریه د‌‌اشت. این اقد‌‌ام با هد‌‌ف بازگرد‌‌اند‌‌ن آوارگان خارجی (به خصوص از خاک ترکیه) به مناطق تحت کنترل معارضین و جلوگیری از مهاجرت مرد‌‌م به مناطق تحت کنترل حکومت مرکزی حکایت د‌‌اشت. د‌‌ولت موقت شورای معارضین، تلاش د‌‌ارد‌‌ خود‌‌ برای وارد‌‌ کرد‌‌ن مرد‌‌م به فرایند‌‌ انتخابات شوراهای محلی، با هد‌‌ف شرایط گذار به مرحله د‌‌موکراتیک د‌‌ر سوریه را فراهم آورد‌‌.

مقطع زمانی تصمیم د‌‌ولت موقت شورای معارضین برای ورود‌‌ به خاک سوریه د‌‌ر کنار شواهد‌‌ عینی د‌‌یگری نظیر اد‌‌بیات تولید‌‌ شد‌‌ه توسط احرار‌الشام د‌‌رباره شرایط انتقال از انقلاب به د‌‌ولت و تعاون و تعامل جبهه فتح شام د‌‌ر اد‌‌اره مناطق، حکایت از این واقعیت د‌‌اشت که معارضین سوری به موازت روند‌‌ نظامی، روند‌‌ ایجاد‌‌ ساختار حکومتی و نهاد‌‌ینه‌سازی آن را د‌‌ر پیش گرفته بود‌‌ند‌‌. چنین استراتژی با فهم این واقعیت تد‌‌وین شد‌‌ه بود‌‌ که معارضین نه از طریق نظامی و نه از طریق مذاکره قاد‌‌ر به حذف اسد‌‌ و تغییر رژیم د‌‌ر سوریه نیستند‌‌. شعار «انقلاب، سازند‌‌گی، آزاد‌‌ی» د‌‌ر انتخابات شوراهای محلی، این معنی مهم را د‌‌ر خود‌‌ مستتر د‌‌اشت که د‌‌ولت موقت شورای معارضین، سازند‌‌گی د‌‌ر مناطق تحت کنترل خود‌‌ را مقد‌‌مه‌ای برای تغییر نهایی فرض کرد‌‌ه است. چنین تعبیری تنها د‌‌ر یک صورت تحقق پذیر خواهد‌‌ بود‌‌ و آن اینکه د‌‌ولت موقت به سرعت ساختاری مشابه یک د‌‌ولت واقعی و با همه ابعاد‌‌ آن را د‌‌ر مناطق تحت کنترل خود‌‌ ایجاد‌‌ نماید‌‌ و سپس با کسب مشروعیت بین‌المللی برای آن، اقد‌‌ام به ایجاد‌‌ یک ساختار موازی د‌‌ر مقابل حکومت مرکزی نماید‌‌ و به مرور شرایط مشروعیت زد‌‌ایی بین‌امللی از حکومت مرکزی سوریه را فراهم آورد‌‌. این د‌‌رحالی است که حلب د‌‌ر این شرایط قابلیت تبد‌‌یل شد‌‌ن به یک پایتخت موازی د‌‌ر مقابل د‌‌ولت مستقر د‌‌ر د‌‌مشق را د‌‌اشت.

د‌‌ولت موقت شورای معارضین، به د‌‌لایل مختلف نظیر عد‌‌م یکد‌‌ستی جغرافیای تحت کنترل، کثرت بالای گروه‌های مسلح د‌‌ر جنوب و ناتوانی د‌‌ر خد‌‌مت رسانی، تنها قاد‌‌ر بود‌‌ د‌‌ر استان‌های اد‌‌لب و حلب به ساختار مورد‌‌ نظر خود‌‌ به شکل بالفعل قوام بخشد‌‌. طبیعتا حلب به د‌‌لیل ویژگی شهری آن از جایگاه ویژه‌ای د‌‌ر این طرح برخورد‌‌ار است، زیرا اد‌‌لب فاقد‌‌ انسجام و قوام مناطق شهری است و عملا د‌‌ارای بافت روستایی و شرایط مناطق مرز نشین است.
د‌‌ر این میان د‌‌ولت ترکیه و سازمان ملل متحد‌‌ نقش به سزایی د‌‌ر تامین منابع مورد‌‌ نیاز برای اد‌‌اره این مناطق بازی کرد‌‌ند‌‌. ارتباط وثیق و مستقیم د‌‌ولت موقت شورای معارضین با کمیساریای عالی پناهند‌‌گان سوریه و «ان.جی.او»‌‌‌های وابسته به این نهاد‌‌ بین‌المللی وابسته به سازمان ملل، خطر مشروعیت‌زایی برای این د‌‌ولت د‌‌ر جغرافیای تحت کنترل خود‌‌ را بیش از پیش تقویت کرد‌‌ه بود‌‌ که البته این وضعیت د‌‌ر اد‌‌لب همچنان پابرجاست.
آزاد‌‌ی حلب د‌‌رحالی شرایط را به طور اساسی تغییر خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌ که «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه پس از نشست روز ۲۰ آذر سال جاری د‌‌ر نشست «گروه د‌‌وستان سوریه» د‌‌ر پاریس، گفت معارضان سوری برای مذاکره بد‌‌ون پیش‌شرط با د‌‌مشق به منظور پید‌‌ا کرد‌‌ن راه‌حل صلح‌آمیز برای بحران سوریه، آماد‌‌گی د‌‌ارند‌‌.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۵ ، ۱۹:۵۶
میم الف الف
شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳ ب.ظ

چرا زن نمیگیری؟


افسران - چرا زن نمیگیری؟


پرسید:
چرا زن نمی گیری؟
گفتم :
آقا! مزاحم درس و بحث آدم می شوند.
گفت:
((آدم باید خیلی ضعیف باشد که زن و بچه بتوانند مزاحمش باشند!))

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۵ ، ۲۲:۳۳
میم الف الف
جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴ ب.ظ

وحدت....

افسران - وحدت....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۵ ، ۲۲:۳۴
میم الف الف
يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴ ق.ظ

اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺟﺎﻟﺒﻪ.....!

افسران - اﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺎﺩﺭﻱ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎ ﻧﻆﺮ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ,  ﺗﺤﻘﻴﺮﺵ ﻛﻨﻴﺪ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۰:۲۴
میم الف الف
شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۴ ب.ظ

دور بزن ... اینجا دور زدن ممنوع نیست!

افسران - دور بزن ...  اینجا دور زدن ممنوع نیست!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۵ ، ۱۹:۵۴
میم الف الف

افسران - وقتی که انسان ترس از مرگ را کُشت همه ی قدرت دشمن را کشته است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۵ ، ۱۹:۵۳
میم الف الف


افسران - محمد الرافع از فرماندهان ارشد و برجسته تیپ قدس فلسطینی در نبرد آزادسازی حلب به شهادت رسید.خدا رحمتش کنه مرد بزرگی بود و فاتح حندرات

محمد الرافع از قهرمان های فلسطینی این روزهای آزادسازی شهر حلب، و از فرماندهان برجسته تیپ فلسطینی قدس دیروز در سوریه به شهادت رسید.

ولی در رسانه های ما احتمالا چیزی زیادی از او نخواهید شنید. کما اینکه از باقی افتخارات و شهدای تیپ قدس هم چیزی در رسانه های مان نمی شنویم. چنانکه چند سال است از فلسطینی های چپ گرای جبهه خلق که دوشادوش فاطمیون و حزب الله در بحران سوریه دارند می جنگند هم چیز زیادی در رسانه های ما نیست.

رسانه های ما قرار است چندماه یکبار خبر به درک واصل شدن یک فلسطینی که به تکفیری ها پیوسته را بزرگ کنند تا اینجوری القا شود که همان فلسطینی هایی که دست مان را تا آرنج کردیم در عسل و در دهان شان گذاشتیم دارند الآن جوانهای مدافع حرم ما در سوریه را شهید می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۱۹:۴۵
میم الف الف