یاران خراسانی

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم

یاران خراسانی

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم


اگر بند بند استخوان‌های مان را جدا سازنند، اگر سرمان را بالای دار ببرند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتش‌مان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگان‌مان به اسارت و غارت برند، هرگز امان‌نامه‌ کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پا برهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم بر نمی‌داریم.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سبز لجنی-موسوی-کروبی-خاتمی-کلمه-بی بی سی-سحام نیوز-فارس-» ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۳۸ ب.ظ

گروه سرود 'سبز لجنی' تقدیم میکند!!

افسران -  گروه سرود 'سبز لجنی' تقدیم میکند!!

ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰﻡ

ﺑﯽ ﺑﺨﺎﺭﻡ

ﺑﺎ ﻭﻃﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﻫﻢ ﺁﺏ ﻭ ﮐﺎﺳﻪ

ﺭﯾﺸﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﺩﺭ ﭘﯽ ﻓﺤﺶ ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻡ

ﻓﮑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭﺩﺭﻭﻏﻢ

ﮐﻠﻪ ﭘﻮﮐﻢ

ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻗﺎﯼ "ﺳﻮﺭﺱ" ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﮐﻮﮐﻢ

ﻫﻤﭽﻮ ﻭﯾﺮﻭﺳﻢ ﻭﻃﻦ ﺭﺍ

ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺧﻮﮐﻢ

ﭘﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﺯ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ ﺭﺍ

ﺑﺮﻓﺮﻭﺯﻡ

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﮑﻢ

ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﻡ

ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﺳﯿﺎﯾﻢ

ﺍﺟﻨﺒﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻢ

ﺩﺭﺏ ﺍﯾﻦ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ

ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺭﺍﺱ ﮐﺮﯾﻤﺎﻥ ﻭﻃﻦ ﺭﺍ

ﺑﺮﺗﻨﻢ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻨﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻦ ﺭﺍ

ﻗﺼﻪ ﯼ ﺧﺮ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺭﺍ

ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰﻡ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻗﺘﻞﻭ

ﻏﺎﺭﺕ

ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺁﺗﺶ ﺍﻓﺮﻭﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ

ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﮔﺮﺩﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﻭ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺧﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ

ﮔﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺭﻭﺑﻬﺎﻥ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻃﻦ

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﯾﺸﻢ

ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﻣﻠﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ

ﺑﻬﺮ ﺁﻗﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻢ

ﻣﻦ ﺑﻼ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﻏﯿﺮﺗﺎﻧﻢ

ﺳﻨﮓ ﺑﺮﮐﻒ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮ ﺟﻠﺒﮏ ﻭ ﻣﻤﺪ ﭼﺎﺧﺎﻧﻢ

ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰﻡ

ﺟﻌﻠﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۲ ، ۲۱:۳۸
میم الف الف